PROJEKT PARP

Program operacyjny:        Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa:               3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie:                         3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr Naboru:                       POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Tytuł projektu:                   Dotacja na kapitał obrotowy dla ZAKŁADY CHEMICZNE „ANSER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opis projektu (Cel projektu ):         Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Kwota:                                291 875,31 zł